Kursus Intensif Tematik Tentang Islam

Kampanye Islam Ramah Perempuan di Media

Senin, 19 April 2021, 14.00 – 15.30
Jati diri perempuan dalam Islam
Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm
(Dosen Pasca Sarjana PTIQ Jakarta dan pendiri lingkar diskusi Kajian Gender dalam Islam)

Selasa, 20 April 2021, 14.00 – 15.30
Nalar Kritis Muslima
Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm
(Dosen Pasca Sarjana PTIQ Jakarta dan Pendiri Lingkar Diskusi Kajian Gender dalam Islam)

Senin, 26 April 2021, 14.00 – 15.30
Perempuan dan Media
Kalis Mardiasih
(kolumnis dan social media influencer)

Selasa, 27 April 2021, 14.00 – 15.30
Perempuan dan aksi terorisme
Kalis Mardiasih
(kolumnis dan social media influencer)

Leave a Reply

Your email address will not be published.